Do prawidłowej obsługi strony potrzeban jest obsługa JavaScript!

Treningowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 100x62 m. Symulacja oświetlenia – przykłady - Oświetlenie obiektów sportowych

Założenia projektowe 75 lx średnie natężenie oświetlenia na murawie, równomierność 0,5.
Warianty z różnym rozmieszczeniem słupów oświetleniowych 16 m wysokości: 4 maszty umieszczone w narożach, 4 maszty przy liniach bocznych oraz 6 masztów – 4 w narożach i 2 przy liniach bocznych.
Wysokowydajne wąskostrumieniowe oprawy RoyalARENA o różnej mocy i różnej ilości naświetlaczy w zależności od wariantu.

Projektowanie oświetlenia treningowych boisk piłkarskich często kłóci się z zaleceniami normy. W wielu przypadkach maszty oświetleniowe posadowione są zbyt blisko pola gry, ponieważ lokalizacja ogranicza wolne miejsce wokół boiska. Umieszczenie mocnych opraw, po jednej, lub dwóch na każdym maszcie, skutkuje nierównomiernym oświetleniem murawy. Zastosowanie większej ilości naświetlaczy o mniejszej mocy pozwala uzyskać lepszy efekt. Dodatkowe korzyści można też osiągnąć umieszczając oprawy na większej ilości masztów, np. sześciu, po trzy wzdłuż bocznej linii boiska.

Wysokość masztów oświetleniowych też ma znaczenie. Wyższe pozwalają na zaprojektowanie oświetlenia o większej równomierności, gdyż w przypadku niższych, np. 9 m, środek boiska może zostać słabo doświetlony. Oczywistym jest fakt, że im słup oświetleniowy wyższy, tym droższy, gdyż wymaga mocniejszej konstrukcji. Bardziej opłacalne może być posadowienie sześciu masztów o mniejszej wysokości, niż czterech wyższych, ponieważ będą przenosiły mniejsze obciążenia (mniej opraw na słupie).

01 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 200W render 01 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 200W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
  Oprawa RoyalARENA 200W
   • 12 sztuk na słupie
   • 48 sztuk łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 79 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,65
  • Strumień świetlny – 26 000 lm
  • Moc oprawy – 200W
  • Łączna moc opraw – 9,6 kW
 02 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 300W render  02 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 300W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
  Oprawa RoyalARENA 300W
   • 9 sztuk na słupie
   • 36 sztuk łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 91 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,70
  • Strumień świetlny – 39 000 lm
  • Moc oprawy – 300W
  • Łączna moc opraw – 10,8 kW
 03 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 400W render  03 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 400W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
  Oprawa Stadion RoyalARENA oT50
   • 7 sztuk na słupie
   • 28 sztuk łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 94 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,53
  • Strumień świetlny – 52 000 lm
  • Moc oprawy – 400W
  • Łączna moc opraw – 11,2 kW
04_symulacja_oswietlenia_boisko_pilkarskie_treningowe_dialux_naswietlacz_led_stadion_arena_500W_render 04 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 500W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
  Oprawa Stadion RoyalARENA oT60
   • 5 sztuk na słupie
   • 20 sztuk łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 82 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,58
  • Strumień świetlny – 65 000 lm
  • Moc oprawy – 500W
  • Łączna moc opraw – 10,0 kW
 05_symulacja_oswietlenia_boisko_pilkarskie_treningowe_dialux_naswietlacz_led_stadion_arena_500W_render  05 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 500W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
  Oprawa Stadion RoyalARENA oT60
   • 7 sztuk na słupie
   • 28 sztuk łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 115 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,68
  • Strumień świetlny – 65 000 lm
  • Moc oprawy – 500W
  • Łączna moc opraw – 14,0 kW
 06 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 200W render  06 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 200W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – przy liniach bocznych
  Oprawa RoyalARENA 200W
   • 10 sztuk na słupie
   • 40 sztuk łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 79 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,60
  • Strumień świetlny – 26 000 lm
  • Moc oprawy – 200W
  • Łączna moc opraw – 8,0 kW
 07 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 400W render  07 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 400W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – przy liniach bocznych
  Oprawa Stadion RoyalARENA oT50
   • 6 sztuk na słupie
   • 24 sztuki łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 96 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,53
  • Strumień świetlny – 52 000 lm
  • Moc oprawy – 400W
  • Łączna moc opraw – 9,6 kW
 08 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 200W render  08 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led arena 200W natezenie swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
   • 2 sztuki – przy liniach środkowych
  Oprawa RoyalARENA 200W
   • 7 sztuk na słupach w narożach
   • 7 sztuk na słupach środkowych
   • 42 sztuki łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 81 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,79
  • Strumień świetlny – 26 000 lm
  • Moc oprawy – 200W
  • Łączna moc opraw – 8,4 kW
09 symulacja oswietlenia boisko pilkarskie treningowe dialux naswietlacz led stadion arena 400W render 09_symulacja_oswietlenia_boisko_pilkarskie_treningowe_dialux_naswietlacz_led_stadion_arena_400W_natezenie_swiatla
  Słupy 16 metrów wysokości
   • 4 sztuki – w narożach boiska
   • 2 sztuki – przy liniach środkowych
  Oprawa Stadion RoyalARENA o50T
   • 4 sztuki na słupach w narożach
   • 4 sztuki na słupach środkowych
   • 24 sztuki łącznie
  • Średnie natężenie na murawie – 88 lx
  • Równomierność oświetlenia – 0,70
  • Strumień świetlny – 52 000 lm
  • Moc oprawy – 400W
  • Łączna moc opraw – 9,6 kW