Do prawidłowej obsługi strony potrzeban jest obsługa JavaScript!

Sala gimnastyczna - przykłady oświetlenia

Przykładowe symulacje - oświetlenie podstawowe szkolnej sali gimnastycznej - Oświetlenie obiektów sportowych

Szkolne sale gimnastyczne należy oświetlać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Wartością średniego natężenia jest według tych zaleceń 300 luksów.
Obecnie stosowane oświetlenie podstawowe w szkolnych halach sportowych, biorąc pod uwagę czas pracy w ciągu dnia, pobiera duże ilości energii elektrycznej. Przeważnie są to oprawy o sodowych lub halogenowych źródłach światła. Moc tych lamp niejednokrotnie sięga 400W.
Można je z powodzeniem zastąpić oprawami LED, zachowując parametry natężenia światła zgodnie z normą, jednocześnie znacznie obniżyć zużycie energii elektrycznej. Z naszego doświadczenia wynika, że mogą to być oprawy 100W do 200W. Najczęściej 150W. Oczywiście, aby mieć pewność jak bardzo można zmniejszyć pobór energii, zaleca się przeprowadzenie symulacji fotometrycznej, których kilka przykładów zamieszczamy poniżej.

Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej 500lx Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej średnie natężenie światła 500lx
  Sala gimnastyczna - wymiary pomieszczenia
   • 18 m x 9 m
   • wysokość 5,3 m
  Oprawa RoyalARENA 100W
   • 8 sztuk, montaż boczny
   • 4 sztuki wzdłuż ściany
  • Średnie natężenie na podłodze – 514 lx
  • Strumień świetlny – 13 000 lm
  • Moc oprawy – 100W
  • Łączna moc opraw – 0,8 kW
 Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej 400lx  Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej średnie natężenie światła 400lx
  Sala gimnastyczna - wymiary pomieszczenia
   • 25 m x 9 m
   • wysokość 5,0 m
  Oprawa RoyalARENA 100W
   • 8 sztuk, montaż boczny
   • 4 sztuki wzdłuż ściany
  • Średnie natężenie na podłodze – 408 lx
  • Strumień świetlny – 13 000 lm
  • Moc oprawy – 100W
  • Łączna moc opraw – 0,8 kW
 Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej 300lx  Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej średnie natężenie 300lx
  Sala gimnastyczna - wymiary pomieszczenia
   • 30 m x 18 m
   • wysokość 9,0 m
  Oprawa RoyalARENA 100W
   • 16 sztuk
   • montaż na podciągach 7,5 m
  • Średnie natężenie na podłodze – 351 lx
  • Strumień świetlny – 13 000 lm
  • Moc oprawy – 100W
  • Łączna moc opraw – 1,6 kW
Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej 400lx Symulacja oswietlenia szkolnej sali gimnastycznej średnie natężenie światła 400lx
  Sala gimnastyczna - wymiary pomieszczenia
   • 32 m x 18 m
   • wysokość 12,0 m
  Oprawa Saal nCover 100W
   • 20 sztuk
   • montaż na zawiesiach 8,0 m
  • Średnie natężenie na podłodze – 529 lx
  • Strumień świetlny – 14 000 lm
  • Moc oprawy – 100W
  • Łączna moc opraw – 2,0 kW