Do prawidłowej obsługi strony potrzeban jest obsługa JavaScript!

Oświetlenie LED - Wiadomości ogólne

Obecnie wychodzą z użycia tradycyjne źródła światła, w szczególności żarowe, a to między innymi dzięki Komisji Europejskiej (rozporządzenie nr 244/2009). Z użycia wychodzą też inne rodzaje źródeł światła (lampy sodowe) i jest to podyktowane przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Aktualnie najbardziej energooszczędnym jest oświetlenie LED, które w stosunku do tradycyjnych żarówek zużywa 10 razy mniej energii elektrycznej.
Dioda świecąca LED  (ang. light-emitting diode), zwana też diodą elektroluminescencyjną, to nic innego jak dioda półprzewodnikowa, która dzięki zjawisku rekombinacji emituje światło (promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu). Mówiąc prosto, w czasie tego zjawiska  energia elektronu zostaje zamieniona na kwant promieniowania elektromagnetycznego. Luminescencja, z jaką mamy do czynienia w tym przypadku zwana jest elektroluminescencyjną, czyli świecenie pod wpływem prądu elektrycznego, stałego lub zmiennego.

Zalety oświetlenia LED:

  • Oszczędność

Wymiana istniejących źródeł światła na LED'owe pozwala zaoszczędzić do 50% do 90% energii elektrycznej. Inwestycja tego rodzaju jest w stanie zwrócić się przed upływem 2 lat.

  • Żywotność

Źródła światła oparte na technologii LED charakteryzują się znacznie dłuższym czasem pracy w porównaniu do stosowanych obecnie. Producenci deklarują od 30 do 50 tys. godzin bezawaryjnej pracy. W tym samym czasie źródła światła produkowane w innych technologiach musiały by być kilkukrotnie wymieniane, co stanowi dodatkowy koszt eksploatacji.

  • Wytrzymałość

Źródła i lampy LED są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne niż aktualnie spotykane w naszym otoczeniu. Ich odporność na czynniki zewnętrzne również jest wyższa. Po za tym posiadają nie ograniczoną liczbę cykli włącz/wyłącz.

  • Komfort

Praca oświetlenia opartego na technologi LED jest bezgłośna i charakteryzuje się brakiem zakłóceń częstotliwości radiowej i migotania, tak często spotykanych przy świetlówkach fluorescencyjnych. Ponadto nie wykazuje brak opóźnienia uzyskania pełnego strumienia świetlnego.

  • Bezpieczeństwo

Oświetlenie LED pozbawione jest elementów z ołowiu i rtęci, dzięki czemu są bezpieczne i ekologiczne. Dodać należy, że posiadają niską emisję temperatury a same diody nie nagrzewają się, tym samym nie powodują poparzenia przy dotknięciu. Nie emituje promieniowania UV oraz IR, co czyni je całkowicie nieszkodliwym.

  • Utylizacja

Oświetlenie LED jest przyjazne dla środowiska, gdyż nie zawierają żadnych szkodliwych substancji.